Curs 2014-2015

  • Setembre 2014. Estrenem escola ampliada.
  • 21 Octubre 2014-Parlament de Catalunya –Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre l’estat dels projectes de construcció, i quin serà el seu calendari d’execucció en els centres educatius públics de l’Hospitalet del Llobregat.
  • 20 Desembre2014. Cercavila  per la construcció de les escoles Paco Candel i Ernest Lluc i en contra de les subvencions a les escoles concertades d’elit mentre hi hagi barracots a la pública.

http://afapacocandel.cat/2014/12/19/recordatori-cercavila-20d/

  • Gener 2015. Reactivació seguiment de les ampliacions i petició edifici.
  • 19 Gener de 2015. Reunió a petició de la FAPAC mitjançant el Consell Educatiu de ciutat a la regidoria de la rambla Just Oliveres

Es crea grup de treball per demanar les construccions.

  • 28 Gener de 2015. Reunió per treure conclusions de la cercavila del 20D.

S’acorda crear grupo de treball per fer  reivindicaciones per l’escola pública

  • 29 Gener de 2015. Grup de treball d’Obres i Compromisos pendents del Consell Educatiu LH.
Escola Urgència Objectiu Observacions
Paco Candel Mòdul + projecte Edifici Comentem que el mòdul ha de ser mitjà-gran per recuperar els espais perduts i que també cal un projecte.