Curs 2011-2012

 • Setembre 2011 (Curs 2011/12). Inici primer curs escola Paco Candel amb 1 mòdul i mig, 80 alumnes, 3 aules de p3 1 de p4 menjador i sala de psico.

http://afapacocandel.cat/2011/09/23/els-mitjans-visiten-lescola-paco-candel/
http://afapacocandel.cat/2011/10/21/agraiment/

 • 28 setembre 2011. Reunió amb regidor ens exposa a les 7 ampes d’escoles que les promeses de rehabilitació de centres obsolets s’estan incomplint i la construcció de noves escoles no té data tot i tenir acords de fi de les obres a desembre2011, que es posposa a desembre 2012.  També ens informen de augment de ratios, retallades a suplències de mestres i 6ena hora, beques i subvencions.
 • 28 Octubre 2011-A la taula mixta de planificació, serveis territorials proposa que a la zona educativa de Santa Eulàlia, l’escola Paco Candel sortirà amb 2 grups, un grup menys que el curs 2011/2012. El senyor Justo Garcia explica que per elaborar el pla especial pel futur edifici de l’escola Paco Candel necessita la volumetría. La Sra Rosa Maria Olivella respon que li pasarà les dades volumétriques la propera setmana.
 • Novembre i desembre 2011 altres escoles preparen marxa groga 22 gener a rambla Just Oliveres i altres accions al febrer contra retallades, 6ena hora, escola en català.
 • Gener Febrer i març 2012 ens informem sobre mareagroga LH, xerrades, samarretes grogues
 • 22 Març 2012-Moció exigint el compliment dels acords amb la generalitat en relació als equipaments educatius de la ciutat on es demana la redacció del projecte i l’elaboració d’un calendari d’execució per a la construcció del nou centre Paco Candel.
 • Abril 2012 ens adherim a dimecres grocs

sos

 • 09 Maig 2012. Reunió amb la Regidoria d’Educació sobre l’estat de les obres 5 edificis per rehabilitar de 5 escoles públiques i 2 per construir, una d’elles la nostra al 2008 van signar un acord en el que la Generalitat es va comprometre a tenir-los tots acabats amb data 31-12-2011, que més tard es va ampliar el termini fins el 31-12-2012. El canvi de govern de la Generalitat i l’actual situació econòmica, han estat els arguments que han donat des de la Generalitat per justificar l’incompliment d’aquests acords. en els actuals pressupostos de la Generalitat NO s’inclouen partides per la rehabilitació ni per la construcció de centres d’ensenyament. És per aquest motiu que l’agrupació PSC-IU vol presentar al ple de l’Ajuntament una moció per tal d’exigir a la Generalitat el compliment dels compromisos. Ens demanen recolzament ciutadà amb l’assistència als plens, intervenció en els mateixos, participació en les convocatòries de la marea groga, etc.

 Amb frederic mistral acordem lectura d’un text al ple de l’Ajuntament

http://afapacocandel.cat/2012/05/12/informacio-sobre-la-reunio-del-9-de-maig-amb-la-regidoria-deducacio-sobre-lestat-de-les-obres/

http://afapacocandel.cat/2012/05/21/crida-a-lassistencia-al-ple-de-lajuntament-de-dema-22-de-maig/

 • 25 Maig 2012– a l’acta de la sesió de la taiula mixta es fa constar que pel que fa a la construcció de l’ escola Paco candel, també cal fer el seguiment de la població i la demanda per saber si caldrà aquest nou edifici ?
 • Juny 2012. Adhesió MUCE fi de curs inici d’obres ampliació
 • 08 Juny 2012. Assemblea ens adherim al MUCE i Plataforma LH per l’educació pública.
 • 12 Juny 2012. Comencen els dimecres grocs a l’escola.
 • 16 Juny 2012. Concentració Rambla Just Oliveras Educació Pública.