Participació Consell Educatiu LH

Al juny de 2013 es va renovar el Consell Educatiu de L’Hospitalet (acta consell educatiu LH 201314). La representant de l’AFA al Consell Escolar de l’Escola Paco Candel va quedar com de suplent dels representants de les escoles públiques de primària.

Al maig de 2014, la representant de l’AFA al Consell Escolar de l’Escola Paco Candel va passar a formar part del Consell Educatiu de L’Hospitalet, com a representant de les Ampes de les Escoles Públiques de Primària degut a la baixa de la persona que, prèviament, exercia aquestes funcions.

Des d’aleshores ha assistit als següents plenaris.

  • 12 Juny 2014, a l’EOI de LH. Tercer Plenari del Consell Educatiu LH, curs 2013/14. Resum Consell Educatiu LH 1206201
  • 6 Novembre 2014, a l’Escola Pare Enric d’Ossó. Primera sessió Plenària del Consell Educatiu LH, curs 2014/15. Resum Consell Educatiu LH 06112014
  • El 29 de gener 2014 es crea el Grup de Treball pel Seguiment de les Obres i Construccions pendents dels centres educatius de LH, ja que:

“Durant el darrer trimestre, diverses AMPA d’aquests centres han iniciat diferents gestions i accions per tal de plantejar al departament d’Ensenyament la necessitat d’aquestes construccions com un element més que contribueix a la qualitat educativa i a la millora de les condicions, tant de l’alumnat com dels mestres.”

Resum Reunió Grup de Treball Consell Educatiu LH 29012015

  • 2 de Març, a la Regidoria del Districte I, reunió del Grup de Treball pel Seguiment de les Obres i Construccions. Reunió amb la Sra. Ma. Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges
  • 2 Març 2014, a la Regidoria d’Educació. Convocatòria Comissió Permanent Consell Educatiu LH
  • 5 Març 2014, a l’Escola La Carpa.

 

Reglament i composició del Consell Educatiu de L’Hospitalet