Difusió #volemCréixer

Aquest grup de treball s’ha creat per la necessitat de difondre les nostres reivindicacions i fer arribar les nostres accions a les famílies i a la comunitat.

Si algú vol col·laborar o participar, envieu mail a afapacocandel-volemcreixer@googlegroups.com

Accions

1. Creació i manteniment Web Volem Créixer
Amb aquesta web pretén donar a conéixer les tasques de la comissió #volemCréixer.
  • Data inici: 30/04/2015
  • Data fi:  permanent

2. Difusió  a les xarxes socials

  • Data inici: pendent -falta trobar voluntari per portar aquesta tasca-
  • Data fi: permanent